12:45 26.04.2024

Трудові ресурси: ключовий фактор міжнародної конкурентоспроможності

5 хв читати
Трудові ресурси: ключовий фактор міжнародної конкурентоспроможності

              Київ, 26 квітня 2024. Останнім часом у світовій економіці стрімко зростає роль трудових ресурсів. Вони стають ключовими для успішної конкуренції між країнами на міжнародному ринку. До цього висновку прийшли учасники експертного обговорення, котре пройшло в рамках  науково-практичної конференції "Розвиток ринку праці в умовах глобалізаційних зрушень: виклики для України" у стінах Маріупольського  державного  університету(м. Київ).  

               Головною думкою експертного обговорення стало те, що сучасні процеси у світовій економіці вказують на розширення ролі трудових ресурсів, як визначального фактора у формуванні міжнародної конкурентоспроможності. Зокрема, виокремлено важливість розвитку інновацій, ефективності бізнес-процесів та кадрового забезпечення. Присутні експерти та науковці також звернули увагу на необхідність стратегічного управління розвитком ринку праці з урахуванням внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на економічне відновлення та стійкий розвиток країни.

"Сучасний етап світогосподарського розвитку характеризується утвердженням трудоресурсної складової у якості провідного чинника формування міжнародної конкурентоспроможності. Створення, удосконалення, розвиток інноваційної складової виробничої діяльності вимагає кадрів, здатних забезпечити реалізацію бізнес-процесів на високому рівні ефективності. Домінуючі позиції у світовій економічній системі належать країнам, здатним до продукування інновацій. Водночас питання трудоресурсного забезпечення виходить за межі національних кордонів. Фактично мова йде про формування глобального контуру трудоресурсного забезпечення, основу якого становить висококваліфікована робоча сила", – розповіла Світлана Калініна, декан економіко-правового факультету Маріупольського державного університету.

 

"Внаслідок двох шокових подій – пандемії та повномасштабної російсько-української війни – економіка України в цілому і ринок праці зокрема зазнали значних руйнівних змін, наслідки яких матимуть довготривалий характер. За всіх можливих сценаріїв конфігурація ринку праці набуватиме іншого вигляду. З одного боку, це визначатиметься особливістю, напрямами, першочерговістю етапів відновлення економіки, з іншого, – кардинальними змінами у кількісному та якісному складі робочої сили. Створення нових робочих місць у різних сферах економіки має балансуватися з можливостями людського потенціалу суспільства. Останніми трендами ринку праці, що драматично впливають на пропозицію робочої сили, є міграція, зокрема трудова, та мобілізація", – зауважила Ірина Петрова, завідувачка кафедри маркетингу та поведінкової економіки Університету економіки та права "КРОК".

"Для мінімізації ризиків для розвитку ринку праці України у повоєнний період часу доцільно стимулювати підвищення економічної  активності населення, створювати умови для професійного розвитку робочої сили, збереження та розвитку людського капіталу. Необхідно визначити стратегічні напрями модернізації  економіки на інноваційних засадах, сприяти створенню конкурентних робочих місць, покращувати бізнес середовище. Важливим завданням є покращення інформаційного забезпечення аналізу ринку праці на національному, регіональному та локальному рівнях",  – сказала Лариса Лісогор, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень.

"Чинником трудоресурсного забезпечення економічного розвитку та відновлення України вже сьогодні є наявність у працівників сучасних професійних компетентностей, які неможливо здобути без безперервного навчання та розвитку. В той же час, зусилля держави мають бути спрямовані на посилення гнучкості, відкритості й інклюзивності ринку праці. Важливим для України є залучення до сфери соціально-трудових відносин якнайбільшої кількості працездатних громадян з максимізацією рівня їх професійної підготовки. Це вимагає від кожного члена суспільства високого рівня особистої та соціальної відповідальності", – розповіла Світлана Ланська, в.о. завідувача кафедри економіки праці Маріупольського державного університету.

 

"На сьогоднішній день ми розуміємо, що ринок праці України отримає багато викликів щодо повоєнного відновлення: роботодавці найматимуть працівників, які масово повернуться з передової, суспільство зустрічатиме українських мігрантів, які, як ми сподіваємось, повернуться з-за кордону, а найголовніше – в період відновлення та розбудови економіки не вистачатиме працівників з відповідною кваліфікацією. Тому вже сьогодні для працівників актуальним стає питання швидкого опанування навичок і компетенцій: цифровізація та інтенсифікаціях всіх виробничих процесів зменшує час на навчання. Вже сьогодні навчальні заклади мають розробляти та пропонувати великий спектр короткострокових, практично-орієнтованих професійних програм на 3-6-12 місяців для підготовки саме тих фахівців, які будуть потрібні економіці України для відновлення після перемоги", – сказала Валерія Подунай, доцент кафедри економіки праці Маріупольського державного університету.

"Одним із найактуальніших питань в Україні залишається вирішення житлової проблеми. Прямим чином пов’язане з залученістю всіх громадян до сфери зайнятості, воно вимагає консолідації зусиль держави щодо створення дієвих механізмів надання можливостей довгострокового забезпечення житлом, доступним для всіх категорій громадян України, зокрема ВПО будь-якого віку", – сказала Клавдія Тахтарова, доцент кафедри економіки праці Маріупольського державного університету.

"Сучасна економіка потребує кваліфікованих працівників, щоб бути конкурентоспроможною. Нещодавні кризи, такі як пандемія та війна, підкреслюють необхідність стратегічного управління ринком праці для відновлення економіки та створення нових робочих місць. Це означає, що Україні потрібно покращувати бізнес-середовище та сприяти професійному розвитку наших співгромадян, щоб забезпечити ефективне економічне відновлення", - зауважив    Воскобойник Василь, Президент Асоціації "Всеукраїнська Асоціація компаній з міжнародного працевлаштування".

               Захід організовано Асоціацією "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування" в межах реалізації проєкту "Візія-2033: збереження та розвиток трудових ресурсів України в найближче десятиріччя" за підтримки Програми USAID "РАДА: наступне покоління", що виконується ГО "Інтерньюз Україна".

               Дана подія стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст не обов'язково відображає погляди USAID чи уряду Сполучених Штатів.

               Дослідження "Оцінка ситуації яка склалась з трудовими ресурсами в Україні" проведено за підтримці Міжнародного фонду "Відродження".

 

Довідка:

Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування є неприбутковою громадською організацією, що опікується питаннями та проблемами, пов’язаними з працевлаштуванням за кордоном громадян України. Членами асоціації є незалежні приватні компанії, що надають послуги у сфері міжнародного працевлаштування. Асоціація існує заради координації зусиль всіх учасників ринку працевлаштування за кордоном та ефективного захисту інтересів українських працівників, що працюють за межами України.

Міжнародний фонд  "Відродження" – одна з найбільших благодійних фундацій в Україні, що з 1990-го року допомагає розвивати в Україні відкрите суспільство на основі демократичних цінностей. За час своєї діяльності Фонд підтримав близько 20 тисяч проектів на суму понад 350 мільйонів доларів США.

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження". Матеріал представляє позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду "Відродження".

 

 

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА