17:34 11.05.2022

Автор МИХАЙЛО ФЕДОРЕНКО

Фінансова оборона країни: які реєстраційні та ліцензійні процедури застосовує Національний банк під час війни

7 хв читати
Фінансова оборона країни: які реєстраційні та ліцензійні процедури застосовує Національний банк під час війни

Михайло Федоренко, директор Департаменту ліцензування Національного банку України
 

Національний банк з першого дня збройної агресії рф та введення в Україні воєнного стану здійснює заходи оперативного реагування на нові виклики, що постали перед фінансовою системою. Частина з них стосуються реєстраційних і ліцензійних процедур щодо банків та небанківських фінансових установ.

Регулювання банківської діяльності

Ураховуючи складну ситуацію, що вимагає від банків перебудовувати роботу та процеси з урахуванням ризиків і потреб військового часу, Національний банк зупинив на період воєнного стану строки подання до регулятора документів, передбачених всіма нормативно-правовими актами з питань ліцензування банків.

Водночас, незважаючи на зупинення строків розгляду пакетів документів, регулятор продовжує їх розгляд, наскільки це можливо в поточних умовах, з метою забезпечення безперервності ліцензійних та реєстраційних процесів.

Державний реєстр банків функціонує в штатному режимі, своєчасно вносяться записи та здійснюється інформування банків.

З початку дії воєнного стану в Україні, враховуючи реальну загрозу для життя і здоров’я населення у зв’язку з військовою агресією рф, тимчасово було призупинено роботу з проведення тестування та/або співбесіди з кандидатами на посади керівників банків та посади, які вимагають погодження регулятора. Водночас необхідна робота щодо розгляду поданих банками пакетів документів не зупинялася. Наразі процес погодження керівників та інших працівників банків поновлено.

Також, незважаючи на певні процедурні "послаблення", які регулятор готовий надати банківському ринку з огляду на воєнний стан, Національний банк не знижує фундаментальні вимоги до банків та власників істотної участі в них, зокрема в частині їх фінансового/майнового стану і ділової репутації, та оперативно реагує на виявлені істотні порушення законодавства.

Так, підтримуючи застосування міжнародних санкцій до власників істотної участі в АТ "АЛЬФА-БАНК", Національний банк визнав їх ділову репутацію небездоганною та застосував захід впливу у вигляді тимчасової заборони права голосу в банку.

Ураховуючи недопустимість функціонування в Україні банків, що контролюються державою-агресором, 25 лютого 2022 року Національний банк ухвалив рішення відкликати банківські ліцензії та ліквідувати два банки, контрольованих рф, а саме АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (попередня назва АТ "СБЕРБАНК") та ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК". Наразі обидві зазначені установи перебувають у процесі ліквідації, яку здійснює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Крім того, було скасовано акредитації всіх представництв банків, зареєстрованих на території України, та є податковими резидентами держави-агресора.

Сьогодні в Державному реєстрі перебувають: 69 банків та 10 представництв іноземних банків.

Також регулятор працює над такими змінами до Положення про ліцензування банків:

1) пом’якшення вимог щодо підтвердження джерел походження коштів власників банку: закріплення безпосередньо в Положенні про ліцензування можливості незастосування вимоги щодо необхідності перебування коштів власника банку на рахунках безперервно щонайменше упродовж року до дати оцінки його фінансового стану;

2) можливість подання документів як на паперових носіях, так і у формі електронного документа, підписаного шляхом накладення КЕП;

3) уніфікація ознак небездоганної ділової репутації, визначених у Положенні № 153 (зокрема,  передбачається, що ознакою небездоганної ділової репутації є наявність в особи громадянства/реєстрації держави, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України);

4) дозвіл банкам приймати рішення про зміну місцезнаходження відокремлених підрозділів без урахування вимог пункту 441 Положення № 149 на час дії воєнного стану та впродовж 30 календарних днів після його припинення чи скасування.

Регулювання діяльності надавачів фінансових послуг

Аби небанківський ринок вистояв та продовжив свою роботу, Національний банк із перших днів війни зосередився на підтримці його учасників, зокрема в частині пом'якшення ліцензійних умов.

Так, для учасників ринку небанківських фінансових послуг було перенесено строки приведення їх діяльності у відповідність до Положення № 153. Нагадаємо, що 1 січня 2022 року Національний банк запровадив перелік оновлених ліцензійних вимог для "небанків", основною метою яких є наближення ринку до світових стандартів та його модернізація.

Учасники ринку мали привести свою діяльність у відповідність до оновлених вимог до 1 липня 2022 року, але війна внесла свої корективи, тож регулятором було перенесено строк приведення діяльності у відповідність до нових ліцензійних вимог (шість місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні).

На час дії воєнного стану також відтерміновано строки для погодження голови правління, голови та членів наглядової ради, головного бухгалтера об’єднаної кредитної спілки та страховика, власника істотної участі у страховику, надання надавачем фінансових послуг інформації про керівника, головного бухгалтера, ключову особу, відповідального працівника тощо.

 

Регулятором відтерміновано подання надавачами фінансових послуг документів та надання інформації в межах процедур, визначених Положенням № 153, а також іншими нормативно-правовими актами. Крім того, строк розгляду інформації та пакетів документів, поданих до Національного банку, зупинено або не розпочато. Такі строки будуть поновлені або розпочнуть перебіг із наступного робочого дня після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, що 11 лютого 2022 року набув чинності Закон України "Про фінансові послуги та фінансові компанії". Відповідно до вимог цього закону з реєстрів мають бути виключені небанківські установи, місцезнаходженням яких є тимчасово окуповані території та території проведення Операції об'єднаних сил станом на дату набуття чинності зазначеним законом. Крім того, мусять залишити ринок установи, які не мають чинних ліцензій на дату набрання чинності законом.

Відповідно до цих вимог у період із 18 лютого до 30 квітня 2022 року Національний банк виключив 230 надавачів фінансових послуг. Зокрема, з Державного реєстру фінансових установ було виключено 205 надавачів фінансових послуг, з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, – 25 юридичних осіб-лізингодавців, з яких:

  • у зв’язку з місцезнаходженням на тимчасово окупованих територіях – 3 надавачі фінансових послуг (2 фінансові компанії та 1 ломбард);
  • у зв’язку з відсутністю чинних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг – 202 надавача фінансових послуг (53 фінансові компанії, 61 ломбард та 88 кредитних спілок). Ще 25 юридичних осіб-лізингодавців виключено з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Також з дати набрання чинності новими ліцензійними вимогами Національний банк має право анулювати ліцензії за видами страхування, не передбаченими чинною редакцією Закону України “Про страхування”.

На виконання зазначених вимог під час дії воєнного стану трьом страховикам анульовано ці ліцензії, а одному страховику переоформлено застарілу ліцензію на нову.

Водночас із Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключено одного страхового брокера на підставі поданої ним заяви.

З урахуванням зазначеного станом на 1 травня 2022 року ринок небанківських фінансових послуг представлений 1 664 учасниками (для порівняння, на початок березня – 1 846), з яких:

  • 894 фінансові компанії (901 – на початок березня);
  • 187 кредитних спілок (275);
  • 197 ломбардів (259);
  • 145 страховиків (145);
  • 110 лізингових компаній (134);
  • 64 страхові брокери (65);
  • 67 колекторських компаній (67).

Прозорість ринку небанківських фінансових послуг – незмінний пріоритет Національного банку. Тому, незважаючи на війну, продовжується опрацювання інформації та пакетів документів, що надійшли від учасників ринку небанківських фінансових послуг до початку військової агресії і під час дії воєнного стану.

На жаль, є компанії, які досі не подали документи про структуру власності, хоча їх потрібно було подати до 1 лютого 2022 року. Подати ці документи, як і будь-які інші, можна в електронній формі, підписавши КЕП та надіславши на офіційну електронну поштову скриньку [email protected], або іншими засобами електронного зв'язку, які використовуються в Національному банку.

Також регулятором ініційовано зміни для надавачів фінансових послуг:

1) заборона громадянам рф, особам, що постійно проживають у рф, а також російським компаніям, які є власниками істотної участі (від 10%) в страхових, лізингових, фінансових, факторингових компаніях та інших надавачах небанківських фінансових послуг, прямо чи опосередковано користуватися правом голосу та брати участь в управлінні компанією до скасування чи припинення воєнного стану в Україні.

Надавачі фінансових послуг, у яких власниками істотної участі є громадяни рф чи компанії, зареєстровані в рф, можуть звернутися до Національного банку для призначення довіреної особи, якій можна передати право їх голосу. Довіреними особами не зможуть бути громадяни рф та особи, що мають постійне місце проживання у рф. Рішення про призначення довіреної особи ухвалюватиметься Національним банком протягом 30 робочих днів у разі подання повного пакета документів та відповідності вимогам до довіреної особи, визначеним регулятором;

2) обмеження доступу до відкритої інформації про учасників ринку небанківських фінансових послуг України з метою посилення безпеки та для уникнення незаконного використання агресором.

Зокрема, обмежено доступ до Державного реєстру фінансових установ, реєстру колекторських компаній, Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, переліку небанківських фінансових груп тощо.

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

ЮРІЙ ГОРДА

Скільки коштує Україні безоплатна приватизація землі?

ОЛЕГ ВИШНЯКОВ

Як диктатори поширюють антисемітизм: приклад Лукашенка і Путіна

ОЛЕКСАНДР САЄНКО

Двостороння безпекова угода між Україною та США: чого чекати Києву?

МИРОСЛАВ ЛАБА

Про ризики “клубу білого бізнесу” та презумпцію невинуватості

РУСЛАН ЗАПАРАНЮК

Євроколія з Чернівців до Румунії: як вона здатна змінити економіку країни

ДАНА ЯРОВА

Маленька чорна сукня. Світлій пам'яті фотографа ЗСУ Арсена Федосенко

ВІТАЛІЙ КОВАЛЬ

ТРЦ, готель та завод: велика приватизація в Україні розпочнеться з гучних імен

АНДРІЙ СТАСЕВСЬКИЙ

Smart Grid – наша відповідь на загрозу тотальних віялових відключень

ВІТАЛІЙ МУЗИЧЕНКО

Як отримати протез безоплатно: державна програма забезпечення допоміжними засобами реабілітації

СЕРГІЙ РАСПУТНИЙ

Скільки коштує небезпека, або що не так з державними будівельними нормами про сховища

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА